Gällivare Sportklubbs värdegrund är att arbeta för bl a mångfald och ett av de övergripande målen är att arbeta med engagerande och hälsofrämjande aktiviteter i kommunen. En stor del av klubbens verksamhet är breddidrott  – fysiska aktiviteter avseende barn och unga. Under en längre tid har man i sportklubbens huvudstyrelse haft en vision om ett årligt återkommande arrangemang som intresserar och utvecklar där gemenskap, upplevelser och upplysning står i fokus.

Föreningen äger Nunisparken, ett välkänt Folkets Parks område i utkanten av Gällivare, som erbjuder stora möjligheter och har både ytor och lokaler för att ta emot många besökare. En sammanhållen mix av utställningar, försäljning, servering, underhållning och många handa aktiviteter kan skapas.

Tillsammans med engagerade lokala företagare kan nu ett brett arrangemang erbjudas inom temat mat, intressant för oss alla och med stor utvecklingspotential inom olika områden.

Viktiga utgångspunkter är kvalite och att skapa en innovativ miljö.

Syfte & mål

Att skapa en mötesplats och ett forum för medborgare och besökare i Gällivare. Något som gynnar hela kommunen då man får ett arrangemang som skapar medvetenhet och kan få enskilda likväl som hela familjer att delta i aktiviteter. Genom en innovativ miljö skapas förutsättningar att stimulera lokalt näringsliv att ta fram eller utveckla produkter inom livsmedelsområdet.

Mat som njutning är en viktig utgångspunkt liksom livsstilsfrågor – kost och hälsa samt vikten av fysisk aktivitet. Lokala organisationer, entreprenörer och producenter inbjuds att medverka och får möjlighet att visa upp sin verksamhet, marknadsföra sig och bygga nätverk. Detta kompletteras med inbjudningar till ”externa” resurspersoner som kreativa injektioner. Ett etablerat arrangemang av denna typ är i ett vidare perspektiv även positivt för besöksnäringen.

Sammanfattningsvis handlar det om att skapa upplevelser, dialog och medvetenhet samt att lyfta fram kvalite och möjligheter; allt i en stimulerande och underhållande miljö.