GskSkogksvallen

Skogsvallen, Luleå

Gsk friidrott är en av länets största friidrottsföreningar. F.n. är ca 80 barn
aktiva från 7-16 år. Den huvudsakliga  verksamheten sker under vinterhalvåret
med träning i Sjöparksskolans gymnastiksal och träningsresor görs varje år till
Aspenhallens fina friidrottshall i Haparanda.
Sommartid kommer den efterlängtade tävlingssäsongen som för de flesta
äger rum inom länet.

Besök Gsk Friidrott