Gällivare SK har antagit en policy som klargör allas ansvar i föreningen
och policyn kring droger.
Dokumentet har tillkommit som ett stöd för ledare, tränare, aktiva och klubbens medlemmar
i hur man ska förhålla sig till olika frågor.

Ladda ner GSK:s föreningspolicy>>

 

 

Policy